✅ Bài 4: Ôn luyện gõ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 4: Ôn luyện gõ – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài thực hành 1 trang 49 SGK Tin học 4: Gõ hàng phím cơ sở

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 49 SGK Tin học 4: Thêm hàng phím trên

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 49 SGK Tin học 4: Thêm hàng phím dưới

Lời giải:

Bài thực hành 4 trang 49 SGK Tin học 4: Thêm hàng phím số

Bài thực hành 5 trang 49 SGK Tin học 4: Luyện gõ các từ đơn giản.

Bài thực hành 6 trang 50 SGK Tin học 4: Sử dụng phím Shift

Bài thực hành 7 trang 50 SGK Tin học 4: Ôn tập gõ theo mẫu sau:

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*