✅ Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4 – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1: Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Bài 1 trang 58 SGK Tin học 4: Màn hình bên thể hiện bài học nhận biết phân số:

Phân số trong màn hình trên là phân số nào?

Lời giải:

– Phân số trong màn hình trên là 1/5

Bài 2 trang 58 SGK Tin học 4: Nút lệnh nào dưới đây cho phép em luyện tập rút gọn phân số:

Hãy phân tích các số sau theo mẫu trên:

a) 7009546

b) 1324015

c) 4690956

Lời giải:

a) 7009546

7 triệu

9 nghìn

4 trăm

4 chục

6 đơn vị

b) 1324015

1 triệu

324 nghìn

0 trăm

1 chục

5 đơn vị

c) 4690956

4 triệu

690 nghìn

9 trăm

5 chục

6 đơn vị

Bài thực hành 1 trang 56 SGK Tin học 4: Luyện tập phép chia cho số có hai chữ số không nhẩm bằng cách nháy chuột lên biểu tượng trong cửa sổ chính. Em sẽ luyện tập theo các bài sau:

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 57 SGK Tin học 4: Luyện tập phép chia cho số có hai chữ số có nhẩm bằng cách nháy chuột lên

Bài thực hành 3 trang 57 SGK Tin học 4: Luyện tập cộng, trừ phân số bằng cách nháy chuột lên biểu tượng

trong cửa sổ chính

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*