✅ Bài 2: Gõ từ đơn giản ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 2: Gõ từ đơn giản – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài thực hành 1 trang 45 SGK Tin học 4: Tập gõ từ với các phím ở hàng cơ sở và hàng trên (chọn Add Top Row trong bước 1).

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 45 SGK Tin học 4: Tập gõ từ với các phím ở hàng cơ sở, hàng trên và hàng dưới (chọn Add Bottom Row).

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 45 SGK Tin học 4: Tập gõ từ với các phím ở hàng cơ sở, hàng trên, hàng dưới và hàng phím số (chọn Add Number).

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*