✅ Bài 2: Tô màu bằng màu nền ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 2: Tô màu bằng màu nền – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài thực hành 1 trang 61 SGK Tin học 3: Hãy làm lại các bài thực hành tô màu trong bài 1, nhưng sử dụng nút phải chuột để tô bằng màu nền.

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 61 SGK Tin học 3: Mở các tệp Tomau5.bmp và Tomau6.bmp. Tô bằng màu nền theo các mẫu ở hình 66a và 66b.

Bài thực hành 3 trang 62 SGK Tin học 3: Mở các tệp Tomau7.bmp và Tomau8.bmp. Tô bằng màu vẽ và màu nền các nhân vật Blossom và Bubbles theo mẫu ở hình 67a và 67b.

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*