✅ Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 104 SGK Tin học 4: Những dòng nào dưới đây là các câu lệnh được viết đúng?

 FD 100
 Fd 100.
 FD 100 RT 60
 FD100
 FD 100 FD 50
 FD 100RT 50
 CS FD 100 RT 60
 CS DF 100 RT 60…
 CS, FD 100, RT 60.

Lời giải:

xFD 100
xFd 100.
xFD 100 RT 60
xFD 100 FD 50
 CS FD 100 RT 60

Bài 2 trang 104 SGK Tin học 4: Chỉnh sửa lại các dòng đưới đây để được câu lệnh đúng.

Fd 100.
FD 100, RT 60
FD100
FD 100RT 50
CS FD 100 RT 60…
CS, FD 100, RT 60.

Lời giải:

Câu lệnhSửa
Fd 100.Không sửa
FD 100, RT 60FD 100 RT 60
FD100FD 100
FD 100RT 50FD 100 RT 50
CS FD 100 RT 60…CS FD 100 RT 60
CS, FD 100, RT 60.CS FD 100 RT 60

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học 4: Sử dụng thêm lệnh mới LT 90 để quay trái 90 độ, em hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được hình vẽ sau.

Lời giải:

– Các câu lệnh:

FD 100

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

LT 90

FD 50

RT 90

FD 50

Bài thực hành 2 trang 105 SGK Tin học 4: Hãy viết các lệnh ở mỗi cột và quan sát những thay đổi trên màn hình sau mỗi câu lệnh. Phát biểu những điều quan sát được. Chỉ ra sự khác biệt giữa các lệnh CS và HT.

Lời giải:

a) Kết quả: lệnh CS đưa rùa về vị trí xuất phát và xoá toàn bộ sân chơi.

b) Kết quả: lệnh HT làm rùa ẩn mình

Bài thực hành 3 trang 106 SGK Tin học 4: Hãy dự đoán hành động của Rùa ứng với mỗi lệnh, viết lệnh và quan sát những thay đổi trên màn hình. So sánh kết quả với điều đã dự đoán. Chỉ ra sự khác biệt giữa các lệnh HOME, CLEAN và CS.

a) RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

HOME

b) RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

CLEAN

c) RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

CS

Lời giải:

a) Dự đoán:

LệnhDự đoánChính xác

RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

HOME

Rùa quay phải 90 độ

Rùa di chuyển 100 đơn vị

Rùa quay trái 90 độ

Rùa di chuyển 100 đơn vị

Rùa quay về vị trí xuất phát

Bài thực hành 4 trang 106 SGK Tin học 4: Hãy đặt lại màu bút và nét bút, sau đó viết các lệnh để Rùa vẽ các hình theo mẫu sau:

Lời giải:

Bài thực hành 5 trang 106 SGK Tin học 4: Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được hình bên.

Lời giải:

FD 20

RT 90

FD 20

RT 90

FD 20

RT 90

FD 20

LT 90

FD 20

LT 90

FD 20

LT 90

FD 40

RT 90

FD 20

RT 90

FD 20

RT 90

FD 20

LT 90

FD 20

LT 90

FD 20

LT 90

FD 20

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*