✅ Bài 29: Tiết kiệm nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Khoa học 4 Bài 29: Tiết kiệm nước

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 29 trang 60: Chỉ ra những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước.

Trả lời

– Những việc nên làm: Hình 1, 3, 6.

– Những việc không nên làm: Hình 2, 4, 6.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 29 trang 61: Tại sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước?

Trả lời

– Nước không phải là tài nguyên vô tận, nếu không tiết kiệm sẽ có lúc nước bị cạn kiệt.

– Nước sạch cần tốn nhiều công sức, tiền của.

– Tiết kiệm nước sẽ tiết kiệm được tiền, đồng thời tạo cơ hội cho người khác sử dụng.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 29 trang 61: Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước.

Trả lời

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*