✅ Bài 28: Bảo vệ nguồn nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Khoa học 4 Bài 28: Bảo vệ nguồn nước

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 28 trang 58: Để bảo vệ nguồn nước, bạn, gia đình và địa phương của bạn nên và không nên làm gì?

Trả lời

Để bảo vệ nguồn nước ta:

– Nên: Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước. Xây dựng nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn để phân không thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước. Nhà tiêu phải làm xa nguồn nước.

– Không nên: Đục phá ống nước làm chất bẩn thấm vào nguồn nước.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 28 trang 59: Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước.

Trả lời

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*