✅ Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí ? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 30 trang 62: Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1. Sau đó buộc túm miệng túi lại.

– Cái gì đã làm cho túi ni lông căng phồng?

– Điều đó chứng tỏ xung quanh chúng ta có gì?

Trả lời

– Chiếc túi ni lông căng phồng do chứa không khí ở trong.

– Xung quanh chúng ta có không khí.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 30 trang 62:

1. Lấy kim đâm thủng một túi ni lông chứa đầy không khí. Bạn thấy có hiện tượng gì xảy ra? Để tay lên chỗ thủng, tay bạn có cảm giác gì?

2. Nhúng chìm một chai “rỗng” có đậy nút kín vào trong nước. Khi mở nút chai ra, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước? Vậy bên trong chai “rỗng” đó có chứa gì?

3. Nhúng miếng bọt biển khô xuống nước, bạn nhìn thấy gì nổi lên mặt nước? Những lỗ nhỏ li ti trong miếng bọt biển khô đó chứa gì?

Trả lời

1. Ta thấy chiếc túi xẹp dần, để tay vào chỗ thủng ta thấy có luồng khí thổi ra.

2. Thấy những bọt khí nổi lên trên mặt nước. Vậy trong chai rỗng có chứa không khí.

3. Thấy những bọt khí nổi lên trên mặt nước. Những lỗ nhỏ li ti trong miếng bọt biết khô đó chứa không khí.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 30 trang 63: Hãy tìm ví dụ chứng tỏ không khí có ở xung quanh ta và không khí có trong những chỗ rỗng của mọi vật.

Trả lời

– Ta mở rộng túi nilon và tiến hành chạy, ta thấy túi căng lên như chứa vật gì như vậy xung quanh chúng ta có không khí.

– Cho những vật rỗng (chai, lọ, cốc, chén,..) vào nước. Ta thấy có những bọt khí nổi lên trên (do không khí nhẹ hơn nước nên có xu hướng thoát lên trên).

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*