✅ Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Lịch Sử 4 Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 21 trang 55: Hãy chỉ trên lược đồ giới tuyến phân chia Đàng Trong và Đàng Ngoài?

Trả lời:

-Nhìn lược đồ ta thấy sông Gianh (Quảng Bình) được chọn làm ranh giới, chia cắt đất nước.

-Đàng Ngoài (từ sông Gianh trở ra) và Đàng Trong (từ sông Gianh trở vào).

Câu 1 trang 55 Lịch Sử 4: Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI, nước ta lâm vào thời kì bị chia cắt?

Trả lời:

-Vào thế kỉ XVI, Vua quan ăn chơi xa xỉ, chia bè chia phái, không chăm lo đời sống nhân dân. Đất nước rời vào cảnh loạn lạc, nghèo đói.

-Năm 1527, Mạc Đăng Dung cầm đầu một số quan lại lật đổ nhà Lê lập ra triều Mạc (Bắc triều).

-Năm 1553, một số quan võ họ Lê là Nguyễn Kim đã đưa một người thuộc dòng dõi nhà Lê lên ngôi, lập ra triều đình riêng ở Thanh Hóa.

-Hai bên tranh giành quyền lực, gây nên cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều.

Câu 2 trang 55 Lịch Sử 4: Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì?

Trả lời:

-Nhân dân cả hai miền cực khổ

-Đất nước chia cắt

-Gia đình li tán

-Kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*