✅ Bài 20: Ôn tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Lịch Sử 4 Bài 20: Ôn tập

1. Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì đó là gì?

Trả lời:

-Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở Hoa Lư, sau đó chuyển ra Thăng long.

-Tên gọi nước ta ở thời kì đó là Đại Việt

2. Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử nào tiêu biểu? Em hãy lập bảng thống kê các sự kiện đó (Xảy ra lúc nào? Ớ đâu?).

Trả lời:

Thời gianTên sự kiện
938Chiến thắng Bạch Đằng
968Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
981Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 1
1009Lý Công Uẩn lên làm vua lập nên nhà Lý
1010Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
1075 – 1077Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2
1226Nhà Trần thành lập
1258 – 1288Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
1400Hồ Qúy Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ
1427Chiến thắng Chi Lăng
1428Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê

3. Em hãy kể lại một trong những sự kiện, hiện tượng lịch sử tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (có thể kể bằng tranh).

Trả lời:

Sự kiện Lê Lợi đánh thắng quân Minh tại cửa ải Chi Lăng:

-Thời nhà Minh cai trị nước ta, nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi đứng đầu, từ Thanh Hóa kéo ra bao vây Đông Quan. Nhà Minh lo sợ nên đã cử hai đạo quân kéo sang phá vây.

-Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân tiến đánh vào Lạng Sơn.

-Đến cửa ải Chi Lăng bị kị binh ta ra chặn đánh và dụ cho đội kị binh địch trong đó có Liễu Thăng vào ải.

-Khi ngựa chúng bì bõm vượt qua đầm lầy, một loạt pháo nổ như sấm ra hiệu. Lập tức hai bên sườn núi, những chùm tên bắn lao vun vút.

-Địch tối tăm mặt mũi, Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau của địch cũng bị ta phục kích tấn công.

-Quân địch hoảng sợ, hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*