✅ Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Lịch Sử 4 Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 22 trang 56: Dựa theo bản đồ Việt Nam, em hãy mô tả hành trình của đoàn người khẩn hoang vào phía nam?

Trả lời:

-Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

-Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

-Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Câu 1 trang 56 Lịch Sử 4: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã diễn ra như thế nào?

Trả lời:

– Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn, đi khai phá đất hoang.

– Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

– Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

– Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Câu 2 trang 56 Lịch Sử 4: Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?

Trả lời:

– Diện tích đất canh tác màu mỡ ngày càng được mở rộng nhiều hơn so với trước. Người dân có thêm ruộng đất để sản xuất nông nghiệp.

– Biến vùng đất hoang phía Nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*