✅ Bài 2: Trò chơi Dots ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 2: Trò chơi Dots – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài 1 trang 38 SGK Tin học 3: Với hình sau, nếu đến lượt em sẽ tô đoạn thẳng nào? Em sẽ tạo được bao nhiêu ô vuông kín?

– Do tô được một ô vuông, ta có quyền tô tiếp nên sẽ tô tiếp như sau:

– Như vậy ta sẽ tô được tổng cộng 8 ô vuông kín.

Bài 2 trang 38 SGK Tin học 3: Với hình dưới đây em sẽ tô như thế nào để chiến thắng?

Bài 3 trang 38 SGK Tin học 3: Với hình sau, em có thể chiến thắng được không? Nếu được, hãy chỉ ra cách tô.

Lời giải:

– Ta có thể chiến thắng được với cách tô bất kì ô nào trừ 3 ô ở cuối, ai tô trước 3 ô ở cuối ở thua.

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*