✅ Bài 3: Trò chơi sticks ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 3: Trò chơi sticks – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài 1 trang 40 SGK Tin học 3: Trong trò chơi Sticks, em cần nháy chuốt lên que ở trên cùng hay que ở dưới cùng?

Lời giải:

– Trong trò chơi Sticks, em cần nháy chuốt lên que ở trên cùng.

Bài 2 trang 40 SGK Tin học 3: Trong tình huống sau có bao nhiêu que có thể nháy chọn được.

Lời giải:

– Có 5 que có thể nháy chọn được.

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*