✅ Bài 1: Trò chơi Blocks ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 1: Trò chơi Blocks – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài 1: Trò chơi Blocks

Bài 1 trang 33 SGK Tin học 3: Khi chơi trò chơi Block, có bao giờ xuất hiện ba hình ảnh giống như hình bên không?

Lời giải:

– Khi chơi trò chơi Block, 3 hình ảnh sẽ không xuất hiện giống như hình trên.

Bài 2 trang 33 SGK Tin học 3: Trong hình sau, khi lật ô tiếp theo thì điều gì sẽ xảy ra?

Ba ô được lật
 Hai ô đã lật bị úp lại, ô mới được lật
 Không có gì xảy ra

Lời giải:

 Ba ô được lật
xHai ô đã lật bị úp lại, ô mới được lật
 Không có gì xảy ra

Bài 3 trang 33 SGK Tin học 3: Khi trên màn hình có một ô đang lật thì em cần làm gì tiếp theo?

Lời giải:

– Nhớ hình ảnh, vị trí của ô đang lật.

– Lật một ô mà có hình ảnh giống với ô đang lật, nếu không biết thì lật một ô bất kì.

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*