✅ Bài 1: Tập tô màu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 1: Tập tô màu – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài thực hành 1 trang 58 SGK Tin học 3: Chọn các màu vẽ, màu nền khác nhau và quan sát sự thay đổi trong hộp màu.

Lời giải:

– Chọn các màu vẽ, màu nền khác nhau thì sẽ đổi màu tương ứng.

Bài thực hành 2 trang 59 SGK Tin học 3: Mở tệp Tomau1.bmp để tô màu đỏ cho phần bên trong của hình tròn.

Lời giải:

Kết quả

Bài thực hành 3 trang 59 SGK Tin học 3: Mở tệp Tomau2.bmp. Tô màu cho ngôi nhà theo mẫu ở hình 63.

Bài thực hành 4 trang 60 SGK Tin học 3: Mở tệp Tomau3.bmp. Tập tô màu theo mẫu ở hình 64.

Lời giải:

Bài thực hành 5 trang 60 SGK Tin học 3: Mở tệp Tomau4.bmp. Tập tô màu theo mẫu ở hình 65.

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*