Bài 2: Thủ tục trong Logo

5/5 - (1 vote)

Bài 1 trang 103 SGK Tin học 5: Một thủ tục trong Logo có ba phần. Kể tên các phần đó.

Lời giải:

– Một thủ tục trong Logo có ba phần:

• Đầu thủ tục

• Thân thủ tục

• Kết thúc thủ tục.

Bài 2 trang 103 SGK Tin học 5: Nêu cách đặt tên thủ tục.

Lời giải:

– Các đặt tên thủ tục:

• Dùng chữ Việt không dấu để đặt tên cho thủ tục

• Trong tên thủ tục không được có dấu cách, phải có ít nhất một chữ cái.

Bài 3 trang 103 SGK Tin học 5: Những từ nào xuất hiện trong mọi thủ tục?

Lời giải:

– Những từ xuất hiện trong mọi thủ tục:

• To: bắt đầu cho mọi thủ tục

• End: kết thúc thủ tục.

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học 5: Viết thủ tục GOCVUONG và thủ tục TamGiac2 trong Logo theo gợi ý dưới đây.

Lời giải:

– Thủ tục GOCVUONG:

– Thủ tục Tamgiac2:

Bài thực hành 2 trang 105 SGK Tin học 5: Viết thủ tục vẽ hình vuông trong Logo:

TO HINHVUONG

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

END

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 105 SGK Tin học 5: Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ hình chữ nhật trong Logo:

HT

REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

Lời giải:

– Ta có thủ tục HCN:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*