✅ Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài thực hành 1 trang 100 SGK Tin học 4: Khởi động Logo bằng cách nháy đúp lên biểu tượng trên màn hình nền. Quan sát và chỉ ra:

Màn hình chính.

Cửa sổ lệnh.

Ngăn nhập lệnh.

Ngăn chứa các lệnh đã viết.

Rùa ở vị trí xuất phát.

Lời giải:

Bài thực hành 2 trang 101 SGK Tin học 4: Hãy viết các lệnh để Rùa vẽ được một hình chữ nhật có chiều rộng là 50 bước và chiều dài là 100 bước.

Lời giải:

FD 50

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 100

Bài thực hành 3 trang 101 SGK Tin học 4: Hãy thay đổi nét của bút vẽ bằng cách chọn lệnh Set → Pensize… rồi chọn một nét vẽ mới.

Lời giải:

Bài thực hành 4 trang 102 SGK Tin học 4: Đổi màu của bút vẽ bằng cách chọn lệnh Set → PenColor… rồi chọn một màu vẽ mới.

Lời giải:

Bài thực hành 5 trang 102 SGK Tin học 4: Đổi nét vẽ và màu vẽ. Viết các lệnh để vẽ lại một hình vuông và một hình chữ nhật.

Lời giải:

– Lệnh vẽ hình chữ nhật

FD 50

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 100

– Lệnh vẽ hình vuông

FD 50

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

Bài thực hành 6 trang 102 SGK Tin học 4: Đổi nét vẽ và màu vẽ. Viết các lệnh để vẽ hình tam giác theo gợi ý trong hình bên.

Lời giải:

– Câu lệnh vẽ tam giác:

FD 100

RT 120

FD 100

RT 120

FD 100

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*