✅ Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Lịch Sử 4 Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 16 trang 46: Quân Lê Lợi đã dùng mưu kế gì để diệt giặc?

Trả lời:

Lê Lợi đã dùng kế giả thua để dụ giặc và tiêu diệt.

Câu 1 trang 46 Lịch Sử 4: Tại sao quân ta lại chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?

Trả lời:

Vì Chi Lăng là vùng núi đá hiểm trở, đường nhỏ hẹp, khe sâu, rừng cây um tùm. Khi ta dụ được địch vào thì khó có thể thoát ra được.

Câu 2 trang 46 Lịch Sử 4: Em hãy kể lại trận phục kích của quân ta tại ải Chi Lăng?

Trả lời:

-Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân tiến đánh vào Lạng Sơn.

-Đến cửa ải Chi Lăng bị kị binh ta ra chặn đánh và dụ cho đội kị binh địch trong đó có Liễu Thăng vào ải.

-Khi ngựa chúng bì bõm vượt qua đầm lầy, một loạt pháo nổ như sấm ra hiệu. Lập tức hai bên sườn núi, những chùm tên bắn lao vun vút.

-Địch tối tăm mặt mũi, Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau của địch cũng bị ta phục kích tấn công.

-Quân địch hoảng sợ, hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy.

Câu 3 trang 46 Lịch Sử 4: Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn?

Trả lời:

Chiến thắng Chi Lăng đã khiến cho mưu đồ cứu viện Đông Quan của quân Minh bị tan vỡ. Quân Minh phải đầu hàng và rút lui về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*