✅ Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Lịch Sử 4 Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 17 trang 47: Tại sao nói vua có uy quyền tuyệt đối?

Trả lời:

-Vì mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua.

Vua trực tiếp tổng chỉ huy quân đội, có quyền bãi bỏ các quan, thần trong triều đình.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 17 trang 48: Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông, đã làm gì để quản lí đất nước?

Trả lời:

Nhà Hậu Lê, đặc biệt là đời vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

Câu 1 trang 48 Lịch Sử 4: Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua?

Trả lời:

-Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua.

-Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội.

-Vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến.

-Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.

Câu 2 trang 48 Lịch Sử 4: Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Trả lời:

-Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ

-Bảo vệ chủ quyền quốc gia

-Khuyến khích phát triển kinh tế

-Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc

-Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*