✅ Bài 15: Nước ta cuối thời Trần ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Lịch Sử 4 Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 15 trang 43:Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào?

Trả lời:

-Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước

-Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

-Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.

Câu 1 trang 44 Lịch Sử 4: Em hãy trình bày tình hình nước ta vào cuối thời Trần?

Trả lời:

-Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước

-Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.

-Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.

Câu 2 trang 44 Lịch Sử 4: Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược?

Trả lời:

Nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược vì: Hổ Quý Ly không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội nên đã thất bại.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*