✅ Bài 1: Những gì em đã biết (trang 71) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 1: Những gì em đã biết (trang 71) – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1: Những gì em đã biết (trang 71)

Bài 1 trang 71 SGK Tin học 4: Đánh dấu biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word trong các biểu tượng dưới đây

Bài 2 trang 71 SGK Tin học 4: Để khởi động Word, em thực hiện thao tác nào?

Bài 3 trang 72 SGK Tin học 4: Em hãy cho biết hình dạng đúng của con trỏ soạn thảo:

Bài 4 trang 72 SGK Tin học 4: Để gõ chữ hoa, em cần nhấn giữ phím nào dưới đây khi gõ chữ:

 Phím Shift
 Phím Enter
 Phím Ctrl

Lời giải:

xPhím Shift
 Phím Enter
 Phím Ctrl

Bài 5 trang 72 SGK Tin học 4: Hãy điền từ đúng vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

Lời giải:

a) Nhấn phím Delete để xoá một chữ sau con trỏ soạn thảo.

b) Nhấn phím Backspace để xoá một chữ trước con trỏ soạn thảo.

Bài 6 trang 73 SGK Tin học 4: Hãy điền các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (chỉ điền theo một kiểu: Telex hoặc Vni). Ví dụ, với kiểu Vni để có chữ ă, em gõ a8

Lời giải:

Để có chữEm gõ
ăAw
âAa
êEe
ôOo
ơOw
ưUw
đDd

Bài 7 trang 73 SGK Tin học 4: Hãy điền các chữ em cần gõ để có cụm từ tương ứng (chỉ điền theo một kiểu: Telex hay Vni). Ví dụ, với kiểu Telex, để có chữ Thủ đô, em cần gõ Thur ddoo.

Lời giải:

Làng quêLangf quee
Sông HồngSoong Hoongf
Em yêu hoà bìnhEm yeeu hoaf binhf
Mây trắng bayMaay trawngs bay
Lúa vàng trĩu hạtLuas vangf triux hatj

Bài thực hành 1 trang 72 SGK Tin học 4: Khởi động phần mềm Word và quan sát màn hình để nhớ lại những gì em đã học.

Lời giải:

– Phần mềm Word sau khi khởi động.

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*