✅ Bài 2: Căn, lề ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 2: Căn, lề – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 76 SGK Tin học 4: Bạn Tuấn gõ tên và một câu trong bài thờ Chào mào mũ của nhà thơ Mai Văn Hai. Tuấn muốn có kết quả như hình bên trái dưới đây, nên vừa gõ xong, Tuấn nháy nút để căn giữa tên bài thơ nhưng lại nhận được kết quả như hình bên phải. Theo em thì tại sao?

Lời giải:

– Do cụm từ Chào mào mũ không dùng nút căn giữa, nên khi căn giữa cụm từ Có anh chào mào căn ra giữa lệch với tiêu đề.

Bài 2 trang 76 SGK Tin học 4: Bài thơ Chào mào mũ được bạn Tuấn soạn thảo và trình bày như dưới đây. Theo em bạn Tuấn đã dùng những nút lệnh nào để căn lề?

a) Tên bài thơ (Chào mào mũ)

Bài 3 trang 76 SGK Tin học 4: Sau khi thực hiện bài B2, để căn lề lại tên bài thơ như bên, bạn Tuấn nên thực hiện thao tác nào sau đây?

 Nháy lại nút để bỏ căn giữa và nháy nút để căn thẳng lề trái
 Chỉ cần nháy nút để căn thẳng lề trái.

Lời giải:

 Nháy lại nút để bỏ căn giữa và nháy nút để căn thẳng lề trái
xChỉ cần nháy nút để căn thẳng lề trái.

Bài thực hành 1 trang 75 SGK Tin học 4: Khởi động phần mềm Word và thực hiện các bước sau: 1. Gõ từ Trường em 2.

nhận xét các kết quả nhận được.

Lời giải:1. Sau khi gõ từ trường em

3. Lần lượt căn trái, căn phải và căn thẳng hai lề theo thứ tự lần lượt – Căn lề trái: cụm từ đứng sát lề trái.

Bài thực hành 2 trang 75 SGK Tin học 4: Gõ bài ca dao sau:

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 75 SGK Tin học 4: Hãy trình bài ca dao trong bài thực hành T2 theo dạng:

a) Căn thẳng lề trái.

b) Căn thẳng lề phải.

c) Căn giữa.

Em thích cách căn lề nào nhất?

Lời giải:

a) Căn thẳng lề trái:

b) Căn thẳng lề phải

c) Căn giữa (hợp lí nhất để thể hiện rõ thơ lục bát)

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*