✅ Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 3: Tập thể thao với trò chơi Golf – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 70 SGK Tin học 4: Trong môn thể thao golf, với mỗi lỗ golf, người chơi cần làm gì?

 Dùng gậy đưa quả bóng nhỏ vào lỗ golf với thời gian nhanh nhất
 Dùng gậy đưa quả bóng nhỏ vào lỗ golf với ít lần đánh bóng nhất
 Dùng gậy hoặc chân đưa bóng vào lỗ golf trước khi trời tối.

Lời giải:

 Dùng gậy đưa quả bóng nhỏ vào lỗ golf với thời gian nhanh nhất
xDùng gậy đưa quả bóng nhỏ vào lỗ golf với ít lần đánh bóng nhất
 Dùng gậy hoặc chân đưa bóng vào lỗ golf trước khi trời tối.

Bài 2 trang 70 SGK Tin học 4: Phần mềm golf cho phép mấy người cùng chơi?

Chỉ cho phép một người chơi
Cho phép hai người chơi, hai người lần lượt đánh bóng vào lỗ.
Cho phép từ 1 đến 4 người chơi.

Lời giải:

Chỉ cho phép một người chơi
Cho phép hai người chơi, hai người lần lượt đánh bóng vào lỗ.
xCho phép từ 1 đến 4 người chơi.

Bài 3 trang 70 SGK Tin học 4: Khi chuẩn bị đánh bóng, người chơi golf phải chú ý đến điều gì?

Cần đánh thật mạnh để bóng đi xa
Cần đánh nhẹ để bóng đi từ từ
Tuỳ thuộc vào thực tế bóng ở xa hay gần lỗ và điều kiện của sân để đánh bóng hợp lí.

Lời giải:

Cần đánh thật mạnh để bóng đi xa
Cần đánh nhẹ để bóng đi từ từ
xTuỳ thuộc vào thực tế bóng ở xa hay gần lỗ và điều kiện của sân để đánh bóng hợp lí.

Bài thực hành 1 trang 69 SGK Tin học 4: Với lỗ golf ở hình bên, người chơi cần đánh bóng vào lỗ với hai lần đánh.

Em hãy chỉ ra cách đánh bóng sao cho hợp lí hơn.

Cách 1: Cố gắng đánh một lần sao cho bóng vào lỗ ngay.

Cách 2: Đánh bóng lần 1 để bóng vào khu vực gần lỗ (khu vực hình tròn bên phải), sau đó đánh bóng lần 2 vào lỗ.

Lời giải:

– Em chọn cách 1: Cố gắng đánh một lần sao cho bóng vào lỗ ngay bởi trên đường không có chướng ngại cản trở nào, ta hoàn toàn có thể đánh bóng vào lỗ với 1 gậy.

Bài thực hành 2 trang 69 SGK Tin học 4: Với lỗ gold ở hình bên, người chơi cần đánh bóng vào lỗ với ba lần đánh.

Lỗ golf này có gì đặc biệt? Em hãy chỉ ra cách đánh bóng hợp lí nhất.

Lời giải:

– Lỗ golf này địa hình có 3 màu khác nhau

– Ta có thể đánh một phát bóng đến gần lỗ đích nhất có thể, rồi dùng thêm một phát nữa để đưa bóng vào lỗ.

Bài thực hành 3 trang 69 SGK Tin học 4: Với lỗ gold ở hình bên, người chơi cần đánh bóng vào lỗ với năm lần đánh.

Lỗ golf này có gì đặc biệt? Em hãy chỉ ra cách đánh bóng hợp lí nhất.

Lời giải:

– Lỗ golf này địa hình có thêm chướng ngại vật, hồ nước, và địa hình khác màu.

– Ta nên đánh một gậy vượt qua chướng ngại vật, đến gần hồ nước. Gậy thứ hai đánh thật mạnh để vượt qua hồ nước đến gần lỗ. Gậy thứ 3 cố gắng đưa bóng vào lỗ.

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*