✅ Bài 1: Bước đầu soạn thảo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 1: Bước đầu soạn thảo – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài 1 trang 78 SGK Tin học 3: Hình nào có con trỏ soạn thảo

Bài 2 trang 78 SGK Tin học 3: Nối sao cho đúng

Lời giải:

Bài 3 trang 78 SGK Tin học 3: Trong hình bên, nếu gõ tiếp chữ t, chữ t sẽ xuất hiện ở vị trí nào?

Bài thực hành 1 trang 76 SGK Tin học 3: Nháy đúp biểu tượng trên màn hình nền để khởi động Word. Quan sát màn hình của Word như hình 92b dưới dây.

Lời giải:

– Vùng trắng lớn ở giữa là vùng soạn thảo. Nội dung em soạn thảo sẽ xuất hiện trong vùng này. Trên vùng soạn thảo có một vạch đứng nhấp nháy, đó là con trỏ soạn thảo.

Bài 1: Bước đầu soạn thảo

Bài thực hành 2 trang 76 SGK Tin học 3: Tập gõ từ hoa sen

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 77 SGK Tin học 3: Nhấn các phím mũi tên và quan sát con trỏ soạn thảo được di chuyển trong văn bản (sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới).

Lời giải:

Bài thực hành 4 trang 77 SGK Tin học 3: Gõ các từ sau đây:

Lời giải:

Bài thực hành 5 trang 78 SGK Tin học 3: Tập gõ không dấu đoạn thơ sau đây:

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*