✅ Bài 7:Sao chép màu từ màu có sẵn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 7:Sao chép màu từ màu có sẵn – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài thực hành 2 trang 74 SGK Tin học 3: Hãy tô màu chiếc thuyền hình 90a giống như chiếc thuyền hình 90b (tệp Saomau2.bmp).

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 74 SGK Tin học 3: Dùng các công cụ để tô màu ba nhân vật Blossom, Bubbles và Buttercup theo mẫu trong hình 91 (tệp Saomau3.bmp).

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*