✅ Bài 2: Chữ hoa ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 3 Bài 2: Chữ hoa – Cùng học Tin học Quyển 1 lớp 3

Bài 1 trang 82 SGK Tin học 3: Quan sát hình bên, nếu nhấn phím chữ nào sẽ bị xoá?

 Chữ a
 Chữ o

Lời giải:

xChữ a
 Chữ o

Bài 2 trang 82 SGK Tin học 3: Trong bài T6 em đã tập gõ chữ hoa đầu mỗi từ. Theo em cách nào thích hợp hơn?

Bài thực hành 2 trang 80 SGK Tin học 3: Khởi động phần mềm Word và tập gõ chữ hoa HOA SEN theo cả hai cách, bật hoặc tắt đèn Caps Lock.

Lời giải:

Bài thực hành 3 trang 80 SGK Tin học 3: Tập gõ các kí hiệu % ! @ ? $

Lời giải:

Bài thực hành 4 trang 80 SGK Tin học 3: Bật đèn Caps Lock và gõ các phím có kí hiệu trên (không nhấn giữ phím ). Quan sát và cho biết nhận xét của em về các kết quả nhận được.

Lời giải:

– Kết quả

Bài thực hành 5 trang 81 SGK Tin học 3: Gõ chữ hoa:

Bài thực hành 6 trang 82 SGK Tin học 3: Viết hoa chữ cái đầu từ:

Bài thực hành 7 trang 82 SGK Tin học 3: Tập gõ không dấu đoạn thơ sau đây:

Bài thực hành 8 trang 82 SGK Tin học 3: Tập gõ các phép tính sau:

Giải bài tập sách giáo khoa tin học lớp 3 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*