Bài 1.20 trang 10 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Viết các số sau bằng số La Mã: 14; 24 và 26.

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Cách ghi số tự nhiên

Bài 1.20 trang 10 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Viết các số sau bằng số La Mã: 14; 24 và 26.

Lời giải:

+) 14 viết bằng số La Mã là: XIV

+) 24 viết bằng số La Mã là: XXIV

+) 26 viết bằng số La Mã là: XXVI.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*