Bài 1.19 trang 10 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1

5/5 - (1 vote)

Bài 1.19 trang 10 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 1: Đọc các số La Mã XIV, XVI, XIX và XXI.

Lời giải:

+) Số La Mã XIV đọc là: Mười bốn

+) Số La Mã XVI đọc là: Mười sáu

+) Số La Mã XIX đọc là: Mười chín

+) Số La Mã XXI đọc là: Hai mươi mốt.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*