Unit 17 Lesson 2 (trang 48-49)

5/5 - (1 vote)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

a) These yellow trousers are very nice.

Yes, they are.

b) How much are they?

Let’s ask the sales assistant.

c) Excuse me. How much are these trousers?

They’re 99.000 dong.

Hướng dẫn dịch:

a) Quần tây màu vàng này rất đẹp.

Đúng rồi.

b) Nó bao nhiêu tiền?

Chúng ta hãy hỏi người bán hàng.

c) Xin lỗi. Chiếc quần tây bao nhiêu tiền ạ?

99,000 đồng.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Bài nghe:

a)  How much are the jeans?

They’re 75.000 dong.

b)   How much are the shoes?

They’re 93.000 dong.

c)  How much are the trousers?

They’re 98.000 dong.

d)   How much are the sandals?

They’re 85.000 dong.

Hướng dẫn dịch:

a) Chiếc quần jeans bao nhiêu tiền?

75,000 đồng.

b) Đôi giày bao nhiêu tiền?

93,000 đồng.

c) Chiếc quần tây bao nhiêu tiền?

98,000 đồng.

d) Đôi xăng đan bao nhiêu tiền?

85,000 đồng.

3. Let’s talk. (Cùng nói chuyện.)

• How much is that ?

• How much are those ?

4. Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài nghe:

a. 90.000 dong

b. 73.000 dong

c. 80.000 dong

d. 95.000 dong

Bài nghe:

1.

Mai: Look. These sandals are very nice.

Hoa: Yes, they are. Let’s check their prices.

Mai: Excuse me. How much are these sandals?

Sales assistant: They’re 90.000 dong.

2.

Nam: Excuse me. Can I have a look at that pair of jeans over there?

Sales assistant: Sure. Here you are.

Nam: Thanks. How much are they?

Sales assistant: They’re 73.000 dong.

3.

Mai: These shoes are very nice.

Nam: Yes, they are.

Mai: Excuse me. How much are they?

Sales assistant: They’re 80.000 dong.

4.

Nam: Do you like these trousers?

Quan: Yes. They are very nice. Let’s ask for their prices.

Nam: OK. Excuse me. How much are these trousers?

Sales assistant: They’re 95.000 dong.

Hướng dẫn dịch:

1.

Mai: Nhìn kìa. Những đôi dép này rất đẹp.

Hoa: Đúng vậy. Hãy kiểm tra giá của chúng xem.

Mai: Xin lỗi. Những đôi dép này giá bao nhiêu?

Trợ lý bán hàng: Chúng 90.000 đồng ạ.

2.

Nam: Xin lỗi. Tôi có thể xem cái quần jean đó ở đằng kia không?

Trợ lý bán hàng: Chắc chắn rồi. Của bạn đây ạ.

Nam: Cảm ơn. Chúng bao nhiêu tiền vậy?

Trợ lý bán hàng: 73.000 đồng ạ.

3.

Mai: Những đôi giày này rất đẹp.

Nam: Đúng vậy.

Mai: Xin lỗi. Chúng bao nhiêu tiền nhỉ?

Trợ lý bán hàng: 80.000 đồng ạ.

4.

Nam: Bạn có thích những chiếc quần này không?

Quân: Vâng. Chúng rất ổn. Hãy hỏi giá của chúng.

Nam: OK. Xin lỗi. Quần dài giá bao nhiêu vậy?

Trợ lý bán hàng: Chúng 95.000 đồng ạ.

5. Look and write. (Nhìn và viết.)

2. The pair of brown sandals is seventy-two thousand dong.

3. The pair of blue jeans is eighty-eight thousand dong.

4. The pair of black shoes is eighty thousand dong.

Hướng dẫn dịch:

2. Đôi xăng-đan màu nâu là 82,000 đồng.

3. Chiếc quán jeans màu xanh da trời 88,000 đồng.

4. Đôi giày màu đen 80,000 đồng.

6. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát.)

Bài nghe:

Buying clothes

How much is the jumper? La la la!

It’s fifty thousand dong.

How much is the jacket? La la la!

It’s sixty thousand dong.

I like these blue jeans.

How much are they, please?

And how much are those lovely purple trousers?

Hướng dẫn dịch:

Mua quần áo

Cái áo len giá boo nhiêu? La la la!

Nó có giá là 50,000 đồng.

Cái áo khoác giá bao nhiêu? La la la!

Nó có giá là 60,000 đồng.

Tôi thích cái quần jean xanh da trời.

Vui lòng cho biết giá quần jean là bao nhiêu?

Và chiếc quần tây màu tím xinh xắn giá bao nhiêu?

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*