Unit 12 Lesson 3 (trang 16-17)

5/5 - (1 vote)

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

Bài nghe:

ie field: My grandpa works in a field.

piece: I want a piece of chocolate.

ea teacher: My mother is a teacher.

reading: She’s reading a book now.

Hướng dẫn dịch:

Ông tôi làm việc trên cánh đồng. 

Tôi muốn một mẩu sô-cô-la.

Mẹ tôi là giáo viên. 

Bây giờ cô ấy đang đọc sách.

2. Listen and circle… (Nghe và khoanh tròn. Sau đó nói các câu có từ được khoanh tròn.)

1. b

2. b

Bài nghe:

1. Where’s my piece of chocolate?

2. Miss Hien is reading a dictation.

Hướng dẫn dịch:

1. Miếng sô-cô-la của mình đâu rồi?

2. Cô Hiền đang đọc chính tả.

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

Bài nghe:

Jobs and places of work

What does your father do? He’s a farmer.

Where does he work? In a field.

What does your mother do? She’s a teacher.

Where does she work? In a school.

What does your sister do? She’s a worker.

Where does she work? In a factory.

What does your brother do? He’s a clerk.

Where does he work? In an office.

Hướng dẫn dịch:

Công việc và nơi làm việc

Ba bạn làm nghề gì? ông ấy là nông dân.

Ông ây làm việc ở đâu? Trên cánh đồng.

Mẹ bạn làm nghề gì? Bà ấy là giáo viên.

Bà ấy làm việc ỏ đâu? Trong trường học.

Chị gái bạn làm nghề gì? Chị ây là công nhân.

Chị ấy làm việc ở đâu? Trong nhà máy.

Anh trai bạn làm nghề gì? Anh ấy là nhân viên văn phòng.

Anh ấy làm việc ở đâu? Trong văn phòng.

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.)

JobPlace of work
FatherTeacherLe Hong Phong Primary School
MotherNurseThanh Nhan Hospital
BrotherWorkerCar factory

Hướng dẫn dịch:

Báo cáo

Đây là bài báo cáo về cuộc phỏng vấn của tôi với Phong. Cha cậu ấy là giáo viên, ông ấy làm việc ở Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Mẹ cậu ấy là y tá. Bà ấy làm việc ở Bệnh viện Thành Nhân. Phong có một anh trai nhưng không có chị/em gái. Anh trai cậu ấy là công nhân trong nhà máy ô tô. Và như các bạn biết, Phong là học sinh lớp 4A. Cám ơn bạn đã đọc.

5. Write about the jobs… (Viết về nghề nghiệp và nơi làm việc của các thành viên trong gia đình.)

There are four people in my family.

My father is a teacher. He works in Nguyen Dang Dao Secondary School.

My mother is a doctor. She works in Bach Mai Hospital.

My brother is a student. He studies at Vietnam National University.

And I am a pupil in Class 4A. I study at Ngoc Hoi primary school.

Hướng dẫn dịch:

Có 4 người trong gia đình tôi.

Ba tôi là giáo viên. Ông ấy làm việc ở trường THCS Nguyễn Đăng Đạo.

Mẹ tôi là bác sĩ. Bà ây làm việc ở Bệnh viện Bạch Mai.

Anh tôi là sinh viên. Anh ấy học ở Đại học Quốc gia.

Và tôi là học sinh ở lớp 4A. Tôi học ở Trường Tiểu học Ngọc Hồi.

6. Project. (Dự án.)

1. Interviewee’s name: Hoang

JobPlace of work
FatherTeacherLe Quy Don High School
MotherNurse108 Hospital

2. Interviewee’s name: Linh

JobPlace of work
FatherEngineerCanon company
MotherFarmerField

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*