✅ Tỉ lệ bản đồ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 155 Tỉ lệ bản đồ

Bài 1 (trang 155 SGK Toán 4): Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, mỗi độ dài 1mm, 1 cm, 1dm ứng dụng với độ dài thật nào cho dưới đây ?

1000dm; 1000cm; 1000mm

Lời giải:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 :

– Độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm.

– Độ dài 1 cm ứng với dộ dài thật là 1000cm.

– Độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm.

Bài 2 (trang 155 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Tỉ lệ bản đồ1: 10001: 3001: 100001: 500
Độ dài thu nhỏ1cm1dm1mm1m
Độ dài thật…cm…dm…mm…m

Lời giải:

Tỉ lệ bản đồ1: 10001: 3001: 100001: 500
Độ dài thu nhỏ1cm1dm1mm1m
Độ dài thật1000cm300dm10000mm500m

Bài 3 (trang 155 SGK Toán 4): Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000, quảng đường từ A dến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là :

a) 10000m

b) 10000 km

c) 10000cm

d) 1km

Lời giải:

a) 10000 S ( vì khắc tên đơn vị với độ dài thu nhỏ 1dm ở phần đầu của bài trắc nghiệm).

b) 10000 Đ (vì 1dm trên bản dồ ứng dụng với độ dài thật là 10000dm).

c) 10000 S ( vì khác tên đơn vị …)

d) 1km Đ ( vì 10000dm = 1000m = 1km).

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*