✅ Luyện tập chung trang 153 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 153 Luyện tập chung sgk

Bài 1 (trang 153 SGK Toán 4): Tính :

Bài 2 (trang 153 SGK Toán 4): Tính diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy.

Lời giải:

Chiều cao của hình bình hành là:

18 × 5/9 = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là :

18 × 10 = 180 (cm2)

Đáp số: 180cm2.

Bài 3 (trang 153 SGK Toán 4): Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô búp bê, số búp bê bằngsố ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

Lời giải:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

2 + 5 = 7 (phần)

Số ô tô có trong gian hàng là :

63 : 7 × 5 = 45 (ô tô)

Đáp số: 45 ô tô.

Bài 4 (trang 153 SGK Toán 4): Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi và bằng 2/9 tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi ?

Lời giải:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

9 – 2 = 7 (phần)

Tuổi con là:

35 : 7 × 2 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 5 (trang 153 SGK Toán 4): Khoanh và chữ đặt trước hình thích hợp :

Lời giải:

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*