✅ Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 175 Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 1 (trang 175 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số31819453271
Hiệu hai số4287493
Số lớn
Số bé

Lời giải:

Tổng hai số31819453271
Hiệu hai số4287493
Số lớn18010161882
Số bé1389291389

Bài 2 (trang 175 SGK Toán 4): Hai đội trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất hơn đội thứ hai 286 cây. Hỏi mỗi đội trồng cây ?

Lời giải:

Hướng dẫn: Csc bước giải :

– Vẽ sơ đồ

– Tìm số cây của mỗi đội

Đội thứ nhất trồng được là:

(1375 + 285) : 2 = 830 (cây)

Đội thứ hai trồng được là :

830 – 285 = 545 (cây)

Đáp số: Đội 1: 830 cây

Đội 2 : 545 cây.

Bài 3 (trang 175 SGK Toán 4): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530 m, chiệu rộng dài 47m. Tính diện tích của thửa rộng.

Lời giải:

Hướng dẫn : Các bước giải :

Tìm nửa chu vi.

Vẽ sơ đồ.

Tìm chiều rộng, chiều dài

Tính diện tích.

Nửa chu vi của thửa ruộng là

530 : 2 = 265 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng là :

(265-47):2=109 (m)

Chiều dài của thửa ruộng là :

109 + 47 = 156 (m)

Diện tích của thửa ruộng là :

156 ×109=17 004 (m2)

Đáp số: 17 004 m2.

Bài 4 (trang 175 SGK Toán 4): Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bươc giải :

Tìm tổng số của hai số.

Tìm số chưa biết.

Tổng của hai số đó là :

135 ×2=270

Số phải tìm là :

270 – 246 = 24

Đáp số: 24

Bài 5 (trang 175 SGK Toán 4): Tìm hai số biết tổng của chúng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Lời giải:

Hướng dẫn : CÁc bước giải: – tìm tổng của hai số.

– Tìm hiệu của hai số.

– Vẽ sơ đồ.

– Tìm mỗi số

Giải

Số lớn nhất có ba chữ số là 999. Do đó tổng hai số là 999.

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do hiệu hai số đó là 99.

Số bé là : (999 – 99 ) : 2 = 450

Số lơn là : 450 + 99 = 549

Đáp số: số lớn : 549

Số bé: 450

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*