✅ Ôn tập về phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 166, 167 Ôn tập về phân số

Bài 1 (trang 166 SGK Toán 4): Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng :

2/5 là phân số chỉ phân số đã tô màu của hình nào ?

Lời giải:

Khoanh vào C (hình 3)

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 4): Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Bài 4 (trang 167 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số :

Bài 5 (trang 167 SGK Toán 4): Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*