✅ Ôn tập về các phép tính với phân số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 167, 168 Ôn tập về các phép tính với phân số

Bài 1 (trang 167 SGK Toán 4): Tính :

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 4): Tính :

Bài 3 (trang 167 SGK Toán 4): Tìm x :

Bài 4 (trang 168 SGK Toán 4): Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau : 3/4 diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa, 1/5 diện tích để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bể nước ( như hình vẽ).

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích vườn hoa ?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m.

Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông ?

Lời giải:

Tóm tắt : a) Trồng hoa : 3/4 diện tích cả vườn.

Đường đi : 1/5 diện tích cả vườn.

Bể nước: … diện tích cả vườn ?

b) Dài : 20m

Rộng : 15m

Bể nước : …m2 ?

Suy nghĩ :

Muốn tính diện tích bể nước ta lấy diện tích cả vườn trừ đi diện tích đã dùng để trồng hoa và làm đường đi.

Muốn tính diện tích đã dùng, ta cộng phần diện tích trồng hoa và làm đường đi.

Ta có :

a, Số phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi bằng:

Trong 15 phút con sên thứ nhất bò được 40cm, nhưng con sên thứ hai bò được 45cm. Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*