✅ Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 163 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Bài 1 (trang 163 SGK Toán 4): Đặt rồi tính :

a) 2057 ×13

428 × 125

3167 × 204

b) 7368 : 24

13 498 : 32

285 120 : 216

Lời giải:

Bài 2 (trang 163 SGK Toán 4): Tìm x :

a) 40 × x = 1400;

b) x : 13 = 205

Lời giải:

a) 40 × x = 1400;

x = 1400 : 40

x = 35

b) x : 13 = 205

x = 205 x 13

x = 2665

Bài 3 (trang 163 SGK Toán 4): Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm :

a × b=… × a

a : … = a

(a ×b) ×c=a×(b×…)

… : a = 1( a khác 0 )

a ×1=⋯×a=⋯

… : a = 1 ( a khác 0)

a×( b+c)=a×b+a×…

Lời giải:

a×b=b×a

a : 1 = a

(a ×b) ×c=a×(b×c)

a : a = 1( a khác 0 )

a ×1=1×a=a

a : a = 1 ( a khác 0)

a×( b+c)=a×b+a×c

Bài 4 (trang 163 SGK Toán 4): Điền dấu >, <, =

13500 … 135 ×100

257 … 8762 ×0

26 ×11 … 280

320 : 16×2)=320:16:2

1600 : 10 … 1006

15 ×8×37…37×15×8

Lời giải:

13500 = 135 ×100

257 > 8762 ×0

26 ×11 > 280

320 : 16×2=320:16:2

1600 : 10 < 1006

15 ×8×37=37×15×8

Bài 5 (trang 163 SGK Toán 4): Một ô tô cứ đi 112km thì tiêu hao hết 1l xăng, giá tiền xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km.

Lời giải:

Tóm tắt : 12km : 7500 (đồng )

180 km : … đồng ?

Ta có :

Số tiền mau xăng xe để ô tô đi được 1km là :

7500 : 12 =625 (đồng)

Số tiền mua xăng để ô tô đi được 180km là ;

625 ×180=112 500 (đồng)

Đáp số: 112500 đồng.

Nói thêm : Cũng có thể giải như sau :

Số lít xăng cần dùng để đi 180km là :

180 : 12 = 15 (l)

Số tiên xăng phải mau để đi 180km là :

7500 ×15=112500 (đồng).

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*