Ôn tập chương 6

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Ôn tập chương 6 – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Ôn tập chương 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 6.

Bài tập trắc nghiệm

(Có thể chọn nhiều đáp án)

Bài 1 trang 21 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu, ta cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu

B. Muốn cộng hai phân số, ta cộng tử với tử và mẫu với mẫu

C. Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau

D. Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia

Lời giải:

Các khẳng định A, C, D đúng.

Phát biểu B sai vì muốn cộng hai phân số, ta đưa chúng về dạng 2 phân số có cùng mẫu số rồi cộng tử với tử và giữ nguyên mẫu.

Vậy khẳng định sai là: B. Muốn cộng hai phân số, ta cộng tử với tử và mẫu với mẫu.

Bài 2 trang 21 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Khẳng định nào sau đây là sai?

Bài 3 trang 21 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Khẳng định nào sau đây là sai?

Bài 4 trang 21 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Các khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số chỉ có ước chung là 1 và −1

B. Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số chỉ có ước chung là 1

C. Phân số tối giản là phân số mà tử số và mẫu số chỉ có ước chung là −1

D. Mọi phân số đều rút gọn được về phân số tối giản

Lời giải:

Ta lần lượt kiểm tra các khẳng định trên.

– Khẳng định A đúng.

– Khẳng định B sai vì còn thiếu một ước chung là −1.

– Khẳng định C sai vì còn thiếu một ước chung là 1.

– Khẳng định D đúng.

Vậy các khẳng định đúng là khẳng định A và D.

Bài 5 trang 21 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:Các khẳng định nào sau đây là đúng?

D. Mọi phân số có mẫu âm đều viết được dưới dạng phân số bằng nó có mẫu dương

Lời giải:

Ta lần lượt kiểm tra các khẳng định trên.

– Khẳng định A là đúng (theo tính chất 1).

– Khẳng định B là đúng (theo tính chất 2).

– Khẳng định C.

Do đó khẳng định C sai.

– Khẳng định D đúng vì khi nhân cả tử và mẫu của phân số có mẫu âm với cùng một số nguyên âm thì ta được một phân số mới có mẫu dương.

Vậy các khẳng định đúng là khẳng định A, B và D.

Bài tập

Bài 6.48 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Viết số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản:

36 phút; 18 phút; 150 phút.

Lời giải:

Đổi: 1 giờ = 60 phút.

Do đó khi đổi từ phút sang giờ, ta lấy số phút chia cho 60.

Viết phân số với tử số là số đo thời gian (phút), mẫu là 60 rồi rút gọn về dạng phân số tối giản.

Các đơn vị đo thời gian được đổi sang giờ (viết dưới dạng phân số tối giản) như sau:

Bài 6.49 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:Tính một cách hợp lí:

Bài 6.50 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 6.51 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:Tính giá trị biểu thức:

Bài 6.52 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Bạn Hà đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất, Hà đọc được 1/4 số trang sách. Ngày thứ hai, Hà đọc 2/5 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Lời giải:

Sau ngày thứ nhất, Hà còn lại:

Bài 6.53 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị biểu thức:

Bài 6.54 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:Nhân dịp tết Trung thu, Hải xin phép mẹ mua món đồ chơi hết 50 000 đồng. Số tiền này bằng 2/5 số tiền Hải tiết kiệm được. Hỏi Hải đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Hải đã tiết kiệm được số tiền là:

Bài 6.55 trang 22 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Cả ba vòi cùng chảy vào một cái bể cạn. Nếu hai vòi I và II cùng chảy thì bể đầy sau 60 phút. Nếu hai vòi II và III cùng chảy thì bể đầy sau 75 phút. Nếu hai vòi III và I cùng chảy thì bể đầy sau 50 phút.

Lời giải:

a) Nếu cả ba vòi cùng chảy thì bể đầy sau bao lâu?

b) Nếu riêng mỗi vòi chảy một mình thì bể đầy sau bao lâu?

Lời giải: 

Trong 1 phút:

a) Trong một phút, vòi I và II chảy được số phần của bể là:

Thời gian vòi I chảy một mình từ khi chưa có nước đến khi đầy bể là:

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*