✅ Luyện tập trang 128 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 128 Luyện tập sgk

Bài 1 (trang 128 SGK Toán 4): Tính :

Nói thêm: Khi cộng các phân số nếu rút gọn phân số rồi tính thì có thể thuận lợi hơn.

Bài 4 (trang 128 SGK Toán 4): Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có 3/7 số đội viên tập hát và 2/5 số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hai hoạt động trên bằng bao nhiêu phần số đội viên của chi đội ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*