✅ Luyện tập trang 128 (tiếp theo) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 128, 129 Luyện tập sgk (tiếp theo)

Bài 1 (trang 128 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu) :

Khi cộng một tổng với hai phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

Bài 3 (trang 129 SGK Toán 4): Một hình chữ nhật có chiều dài 2/3 m, chiều rộng 3/10 m . Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Lời giải:

Tóm tắt:

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*