✅ Giới thiệu tỉ số ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 147 Giới thiệu tỉ số

Bài 1 (trang 147 SGK Toán 4): Viết tỉ số của a và b, biết:

a) a= 2

b= 3

b) a= 7

b= 4

c) a= 6

b= 2

d) a= 4

b= 10

Lời giải:

Bài 2 (trang 147 SGK Toán 4): Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a) Viết tỉ số của số bút và số bút xanh;

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ.

Lời giải:

Bài 4 (trang 147 SGK Toán 4): Trên bãi cỏ có 20 con bò và số trâu bằng 1/4 số bò. Hỏi trên bãi cỏ đó có mấy con trâu ?

Lời giải:

Số trâu trên bãi cỏ là :

20 : 4 = 5 (con)

Đáp số: 5 con trâu.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*