ĐỀ 48 KIỂM TRA HỌC KỲ I

5/5 - (1 vote)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NĂM HỌC …

MÔN:TOÁN – KHỐI 9

Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN CHẤM

NĂM HỌC …

MÔN:TOÁN – KHỐI 9

Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

Đề thi toán lớp 9 học kì 1 (Có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*