✅ Dấu hiệu chia hết cho 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Toán lớp 4 trang 96 Dấu hiệu chia hết cho 5

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 4): Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553 :

a) Số nào chia hết cho 5?

b) Số nào không chia hết cho 5 ?

Lời giải:

a) Các số chia hết cho 5 là: 35; 660; 3000; 945.

b) Các số không chia hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553.

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 4): Viết các số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm :

a) 150 < …< 160 ;

b) 3575 < …< 3585;

c) 335 ; 340 ; 345 ; … ; …; 360.

Lời giải:

a)150 < 155 < 160 ;

b) 3575 < 3580 < 3585;

c) 335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355; 360.

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 4): Với ba chữ số 0; 5; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữu số đó và đều chia hết cho 5.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các số đó phải có tận cùng là 0, hoặc 5.

Đáp án : 570; 750 ; 705.

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 4): Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000 :

a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ?

Lời giải:

Hướng dẫn : Số chia hết cho 5 phải tận cùng là 0 ; 5.

Số chia hết cho 2 tận cùng là 0 ; 2; 4; 6; 8.

a) Vậy số chia hết cho cả 2 và 5 phải tận cùng là 0.

Đáp án : 660; 3000

b) Còn số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 tận cùng là 5.

Đáp án : 35; 945.

Nói thêm: CÁc số chia hết cho cả 5 và 2 đều tận cùng là 0 nên sẽ chia hết cho 10.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*