No Image

What is econometrics?

14 October, 2023 Tạ Ngọc Châu 0

ECONOMISTS develop economic models to explain consistently recurring relationships. Their models link one or more economic variables to other economic variables (see “What Are Economic […]

GIA SƯ STATISTICS

16 October, 2022 Tạ Ngọc Châu 0

📈 DẠY KÈM TOÁN STATISTICS Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức là trung tâm uy tín chuyên cung cấp gia sư cho học sinh trường quốc tế , đặc […]