Bài 6: Thực hành tổng hợp

4.5/5 - (2 votes)

Bài 1 trang 123 SGK Tin học 5: Viết chương trình gồm một hoặc nhiều thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo mẫu dưới đây:

Lời giải:

– Chương trình của thủ tục 1 là:

to canh

setpencolor 4

setpensize[2 2]

fd 50

repeat 4 [fd 50 rt 90]

end

to thutuc1

repeat 6[canh bk 50 rt 60]

– Chương trình thủ tục 2 là:

to thutuc2

cs setpencolor 1

REPEAT 6 [REPEAT 6 [FD 100 RT 360 /6] RT 360/6]

end

Bài 2 trang 123 SGK Tin học 5: Viết chương trình gồm một số thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo mẫu (chiếc vành bánh xe).

Lời giải:

to ngoinha

repeat 4 [fd 70 rt 360/4]

fd 70

rt 30

repeat 3 [fd 70 rt 360/3]

end

to thutuc3

repeat 12[ngoinha]

end

Bài thực hành 1 trang 122 SGK Tin học 5: Phối hợp hình vẽ và văn bản. Viết một thủ tục để Logo vẽ hình chiếc khăn thêu và viết trên màn hình dòng chữ như dưới đây.

Lời giải:

to khantheu

cs setpencolor 4

repeat 30 [repeat 6[fd 30 rt 60] rt 12]

pu bk 60 rt 90 bk 120

setpencolor 1

label [Chuc mung sinh nhat me]

end

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*