Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo

5/5 - (1 vote)

Bài thực hành 1 trang 119 SGK Tin học 5: Viết các câu lệnh, phối hợp với việc đặt lại nét bút, màu bút và chọn phông chữ để Logo viết trên màn hình hai dòng chữ đặt vuông góc với nhau như hình 91.

Lời giải:

SETPENCOLOR 4

LABEL [Hello VIETNAM!]

SETPENCOLOR 1

RT 90 LABEL [Hello VIETNAM!]

Bài thực hành 2 trang 121 SGK Tin học 5: Em hãy thực hiện vài phép tính trên các con số lớn hơn với các lệnh PRINT và SHOW

10 + 5 * 25

88 + 45 + 156

3427 + 5688

6789 + 14854

568 * 89

8787 – 7878

Lời giải:

– Kết quả sau khi thực hiện lệnh:

Bài thực hành 3 trang 121 SGK Tin học 5: Em hãy dùng bút thực hiện các phép tính với các biểu thức có ngoặc dưới đây, sau đó dùng lệnh PRINT hoặc SHOW của Logo để kiểm tra lại kết quả

(150 – 10 x 5) : 2

10 + 5 x (7 – 5) – 10

(30 : 2 – 5 x 2) x 5 – 1

Lời giải:

– Ta có kết quả:

Bài thực hành 4 trang 121 SGK Tin học 5: Em hãy thực hiện các câu lệnh sau để thấy sự khác biệt giữa hai lệnh PRINT và SHOW trong trường hợp này

Print [Xin chao ban]

Show [Xin chao ban]

Lời giải:

– Ta có kết quả là khi thực hiện lệnh Show sẽ in hết tất cả bắt đầu từ dấu cách sau chữ show, còn lệnh Print sẽ in sau dấu ngoặc vuông.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*