✅ Bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (2 votes)

Khoa học 4 Bài 47: Ánh sáng cần cho sự sống

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 47 trang 94: Bạn có nhận xét gì về cách mọc của những cây trong hình 1?

Trả lời

Các cây trong hình nghiêng hẳn về hướng có ánh sáng.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 47 trang 94: Theo bạn, vì sao những bông hoa ở hình 2 có tên là hoa hướng dương?

Trả lời

Vì hoa của cây luôn hướng về phía mặt trời nên gọi là hướng dương.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 47 trang 95: Bạn hãy dự đoán xem cây nào sẽ xanh tốt hơn. Tại sao?

Trả lời

Cây ở bên trái sẽ xanh tốt hơn vì cây có ánh sáng mặt trời để quang hợp.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 47 trang 95: Điều gì sẽ xảy ra với thực vật nếu không có ánh sáng?

Trả lời

Cây mà không có ánh sáng thì không thể thực hiện quang hợp để tạo ra các hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân. Như vậy cây sẽ còi cọc và chết.

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*