✅ Bài 46: Bóng tối ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Khoa học 4 Bài 46: Bóng tối

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 46 trang 92: Theo bạn, Mặt Trời chiếu sáng từ phía nào trong hình 1?

Trả lời

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 46 trang 92:

Hãy dự đoán và làm thí nghiệm (xem hình 2) để kiểm tra dự đoán:

Bóng tối sẽ xuất hiện ở đâu và có hình dạng như thế nào khi bật sáng đèn? Bóng sẽ thay đổi như thế nào khi dịch đèn lại gần quyển sách?

– Làm lại thí nghiệm khi thay quyển sách bằng vỏ hộp.

– Thay vỏ hộp bằng một tờ bìa trong. Bạn có nhận xét gì?

Trả lời

– Bóng tối sẽ xuất hiện trên tờ bìa, có hình dạng giống quyển sách. Bóng tối càng to khi dịch đèn lại gần quyển sách.

– Khi thay quyển sách bằng vỏ hộp ta thấy bóng tối có hình chữ nhật.

– Thay vỏe hộp bằng một tờ bìa trong ta không thấy bóng tối xuất hiện trên tớ bìa.

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 46 trang 93: Bóng tối xuất hiện ở đâu và khi nào? Có thể làm cho bóng của một vật thay đổi bằng cách nào?

Trả lời

Bóng tối xuất hiện khi sau một vật cản khi có ánh sáng chiếu đến vật cản. Bóng có thể to (nhỏ) hơn bằng cách di chuyển lại gần (xa) nguồn sáng.

Giải bài tập sách giáo khoa khoa học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*