✅ Bài 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 4: Vẽ hình e-lip, hình tròn – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

• Nhấn giữ phím chuột và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới rồi thả nút chuột.

• Lặp lại các bước để tạo các hình

• Chọn công cụ Tô màu để tô màu các hình.

– Kết quả:

Bài thực hành 2 trang 30 SGK Tin học 4: Dùng công cụ và các công cụ đã học để vẽ con cánh cam theo các bước ở hình 50 (có thể thực hiện sao chép và di chuyển hình thích hợp – tệp Hinhelip2.bmp).

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Mở tệp Hinhelip2.bmp.

Bài thực hành 3 trang 30 SGK Tin học 4: Em đã dùng công cụ để vẽ lọ hoa (bài thực hành T3, bài 1). Quan sát hình 16, em sẽ thấy miệng của lọ hoa không được tròn.

hiện các thao tác sao chép và di chuyển hình hợp lí).

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Chọn màu thích hợp là màu nâu

Bài thực hành 5 trang 31 SGK Tin học 4: Vẽ các hình sau đây bằng các công cụ thích hợp (có thể mở tệp Hinhelip4.bmp để so sánh).

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Mở tệp Hinhelip4.bmp.

• Chọn màu thích hợp.

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*