✅ Bài 3: Sao chép hình ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5/5 - (1 vote)

Giải Tin học 4 Bài 3: Sao chép hình – Cùng học Tin học Quyển 2 lớp 4

Bài 1 trang 23 SGK Tin học 4: Em hãy chỉ ra các công cụ dùng để chọn một phần hình vẽ.

Bài 2 trang 23 SGK Tin học 4: Đánh dấu (x) vào thao tác đúng để chọn một phần hình vẽ.

Nháy chuột trên vùng cần chọn
Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn
Nháy đúp chuột trên vùng cần chọn

Lời giải:

Nháy chuột trên vùng cần chọn
xKéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn
Nháy đúp chuột trên vùng cần chọn

Bài 3 trang 23 SGK Tin học 4: Hãy đánh dấu (x) vào những câu đúng trong các câu sau:

Bài thực hành 1 trang 24 SGK Tin học 4: Mở tệp saochephinh1.bmp và thực hiện sao chép hình để có ba com bướm từ một con bướm theo mẫu ở hình 36.

Bài thực hành 2 trang 27 SGK Tin học 4: Mở tệp saochephinh2.bmp và tạo một đôi thỏ theo mẫu ở hình 41.

Bài thực hành 3 trang 27 SGK Tin học 4: Mở tệp saochephinh3.bmp. Sao chép một quả táo thành hai quả táo theo mẫu ở hình 42.

Bài thực hành 4 trang 27 SGK Tin học 4: Sao chép các quả nho ở hình 43a để có một chùm nho theo mẫu ở hình 43b (tệp Saochephinh4.bmp). Gợi ý: Di chuyển các quả nho trước, cuối cùng di chuyển các lá nho.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Mở tệp Saochephinh4.bmp.

Bài thực hành 5 trang 27 SGK Tin học 4: Mở tệp Saochephinh5.bmp. Bằng cách sao chép và di chuyển, hãy lắp các cửa sổ để có ngôi nhà ở hình 44b.

Lời giải:

– Hướng dẫn:

• Mở tệp Saochephinh5.bmp.

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*