Bài 37. Số đo góc

5/5 - (1 vote)

Giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 37. Số đo góc – Kết nối tri thức

Với giải sách bài tập Toán lớp 6 Bài 37. Số đo góc sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 6.

Bài 8.48 trang 57 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ góc xMy có số đo bằng 45o, sau đó vẽ tia đối Mx’ của tia Mx và tia đối My’ của tia My.

Lời giải:

* Cách vẽ:

Bài 8.49 trang 57 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Kể tên tất cả 4 góc có đỉnh M, không kể các góc bẹt.

Lời giải:

Trong hình vẽ trên có bốn tia Mx, My, Mx’, My’ chung gốc O.

Vậy 4 góc có đỉnh M (không kể các góc bẹt) là:

Bài 8.50 trang 57 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Dùng thước đo góc để đo 4 góc đã nêu trong bài 8.49 rồi viết ra các cặp góc bằng nhau. Trong các góc đó, góc nào là góc nhọn? Góc nào là góc tù?

Lời giải:

– Góc có số đo nhỏ hơn 90o  và lớn hơn 0o  là góc nhọn.

– Góc có số đo nhỏ hơn 180o  và lớn hơn 90o  là góc tù.

Bài 8.51 trang 57 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 8.52 trang 57 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 8.53 trang 57 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Khi đặt thước đo góc để tâm của thước trùng với đỉnh O của góc xOy, Hùng thấy cạnh Ox đi qua vạch 110 ở vòng cung trong, cạnh Oy đi qua vạch 140 ở vòng cung ngoài. Xem hình 8.31 và cho biết số đo của góc xOy bằng bao nhiêu độ?

Lời giải:

Ta tìm số đo góc xOy bằng hai cách:

Cách 1: Đo theo số đo vòng cung ngoài.

– Tia Ox tương ứng với vạch chỉ 70.

– Tia Oy tương ứng với vạch chỉ 140.

Lấy vạch chỉ số đo lớn trừ vạch chỉ số đo bé hơn, ta được: số đo của góc xOy là: 140o – 70o = 70o

Vậy số đo của góc xOy là 70o.

Cách 2: Đo theo số đo vòng cung trong.

– Tia Ox tương ứng với vạch chỉ 110.

– Tia Oy tương ứng với vạch chỉ 40.

Lấy vạch chỉ số đo lớn trừ vạch chỉ số đo bé hơn, ta được: số đo của góc xOy là: 110o – 40o = 70o.

Vậy số đo của góc xOy là 70o.

Mọi chi tiết liên hệ với chúng tôi :
TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC
Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh :
Điện Thoại : 091 62 65 673 hoặc 01634 136 810
Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư :
Điện thoại : 0902 968 024 hoặc 0908 290 601

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*